IVN Wandeling kleurrijk Vilsteren

VILSTEREN - Op zondag 7 november is er een excursie ‘Kleurrijk Vilsteren’. Trek je wandelschoenen aan en ga mee met de natuurgidsen van IVN de herfst lucht opsnuiven en de herfstkleuren bewonderen, kortom: genieten in de prachtige omgeving van Landgoed Vilsteren.

Landgoed Vilsteren laat een samenhang van cultuur, natuur, historie en economie zien. Dit maakt het landgoed uniek en dat wil IVN graag laten zien.  Wonen, werk, natuur, productie, cultuur en historie gaan hier samen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vilsteren is een esdorp, dat gekenmerkt wordt door boerderijen, akkers (essen), natte hooilanden (Vecht) en woeste gronden.

Een groot deel van de wandeling is historisch en bij de aanleg van het landgoed rond ca. 1800 bewust voorzien van fraaie landschappelijke elementen. Het landgoed is bijna 1.000 ha. groot. Hiervan is ca. 400 ha. landbouwgrond (grotendeels verpacht aan boeren), ca. 450 ha. is bos en natuurterrein. Het is een particulier landgoed, ondergebracht in een BV. Voor het beheer is de directeur-rentmeester verantwoordelijk.

Aan het begin van de wandeling wordt aandacht besteed aan Huis Vilsteren, dat in de volksmond De Groote Spijker wordt genoemd. Er is uitzicht op een prachtige bijzondere molen voordat de wandeling een mooie laan in gaat. Staan daar paddenstoelen? Er kunnen er velen staan, maar het hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden. In ieder geval wordt in de laan aandacht aan paddenstoelen besteed.

De oude Vechtarm aan het eind van de laan laat een hoge natuurwaarde zien, en op de achtergrond zie je oude rivierduintjes; overblijfselen uit de laatste ijstijd. 

Je kunt genieten van prachtige uitzichten op de natuurlijke, economische en cultuurhistorische aspecten van het landgoed.

Tenslotte wordt er tijdens de excursie aandacht besteed aan de herfst. Natuurlijk komen paddenstoelen aan bod en alle zintuigen worden aan het werk gezet!

De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats van de RK Kerk de Vilsterenseweg in Vilsteren