Waterschap lanceert podcast Hoogwaterverhalen

VECHTDAL - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start dinsdag 12 oktober met een podcast voor en door vrijwilligers: Hoogwaterverhalen. In de audioverhalen staan de 1.000 vrijwillige dijkwachters en hoogwaterbrigadiers centraal. In tijden van extreem hoogwater staan zij paraat voor de waterveiligheid in het werkgebied van het waterschap.

Kennis delen

Met ‘Hoogwaterverhalen’ hoopt WDODelta de vrijwilligers te boeien en te verbinden door op een andere manier kennis te delen. “Voorheen deelden we deze kennis door trainingen in de praktijk te geven en door te oefenen in het veld. Vanwege de coronamaatregelen was dat ruim 1,5 jaar niet mogelijk”, licht vrijwilligerscoördinator Freddie Schutte toe. “Voor de hand lag het aanbieden van een webinar of video. Wij wilden een keer iets anders. Met deze podcast dagen we onze vrijwilligers uit om naar ‘hun’ dijk of waterkering te gaan: oortjes in en kennis opdoen.”

Van vrijwilligers voor vrijwilligers

Samen met dijkwachters en hoogwaterbrigadiers nam het waterschap de podcast op. Vrijwilliger Erica van Swaay licht toe: “De podcast Hoogwaterverhalen is een informatief, uitnodigend en enthousiasmerend initiatief van het waterschap. Kracht van het ‘wilde idee’ is de korte informatieoverdracht naar dijkwachters, hoogwaterbrigadiers en belangstellenden. Bovendien: dijkwachters en hoogwaterbrigadiers zijn uitgenodigd mee te werken aan dit unieke initiatief en konden zo op een ánder ‘vrijwilligersveld’ binnen WDODelta aan de slag. Betrokkenheid wordt op deze wijze aangewakkerd en verhoogd.”

De diverse audioverhalen vertellen op locatie meer over wat er bij waterveiligheid komt kijken. Schutte: “Onze vrijwilligers zijn erg betrokken. In weer en wind popelen ze ons te ondersteunen. Maar ook bij het maken van deze podcast ontdekten we dat er veel welwillendheid is.”

Iedereen is welkom om te luisteren naar ‘Hoogwaterverhalen’. De eerste aflevering is vanaf 12 oktober te beluisteren via Spotify en de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/podcast-hoogwaterverhalen.

Dijkwachters en Hoogwaterbrigade

Het waterschap heeft circa 1.000 km dijken en kaden in beheer. Tijdens extreem hoogwater kan het van groot belang zijn om dijkwachters of hoogwaterbrigadiers op te roepen voor hulp. Elke dijkwachter heeft zijn eigen ‘dijkvak’ waarin hij of zij visuele inspecties uitvoert. Daarbij worden schades aan het crisiscentrum gemeld. Het waterschap kan zo adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt blijven.

De Hoogwaterbrigade wordt opgeroepen voor het sluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. Bijvoorbeeld bij hoogwater op de IJssel of bij opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een

Noordwester storm. Op de website van het waterschap is daarover meer te lezen: www.wdodelta.nl/sterkedijken.