Hardenberg is financieel gezond, ruimte voor nieuwe investeringen

HARDENBERG - Het college van B&W biedt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. Er is voldoende geld om te investeren. De begroting voor 2022 staat vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voornamelijk in het teken van het afronden van de huidige bestuursperiode. Maar er zijn ook zaken die niet kunnen wachten en waarmee het college van B&W in 2022 aan de slag wil gaan.

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor het volgende jaar. Hierin staat met welke plannen en ambities de gemeente aan de slag gaat en wat dit gaat kosten. De begroting voor 2022 en de jaren daarna is sluitend. Dat betekent dat er voldoende geld is om de uitvoering van de gemeentelijke taken en de lopende projecten te betalen.

Bekijk de begroting en een videotoelichting

Er is ook geld om te investeren. Onder andere in woningbouw, wegen, een vitale economie, scholen, zorg & welzijn en sport. In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel extra geld moeten bijleggen om de Jeugdzorg te betalen. Een deel van dit geld krijgt de gemeente in 2022 terug van het Rijk.

Een financieel gezonde gemeente met goedgevulde spaarpot

Uit de begroting blijkt dat het college van B&W een financieel gezonde gemeente achterlaat. De gemeente heeft een goedgevulde spaarpot van ruim 45 miljoen euro. Daarvan is 28,8 miljoen euro bedoeld om tegenvallers op te vangen.

De rest is bedoeld voor de plannen en ambities van de nieuwe gemeenteraad. Want op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de huidige bestuursperiode in de loop van 2022 eindigt. In de begroting staan daarom vooral plannen en projecten waarmee de huidige bestuursperiode wordt afgerond.

Het college kijkt met trots terug op de afgelopen jaren

Volgens wethouder Martijn Breukelman (financiën) kijkt het college van burgemeester en wethouders met trots terug op de afgelopen jaren. "We kunnen concluderen dat we alles bereikt hebben wat we in 2018 bij de start van deze bestuursperiode wilden bereiken. Er zijn meer dan 1.000 nieuwe woningen gebouwd. We zijn gestart met projecten voor een vitale economie en brede welvaart. We zorgen dat in Hardenberg iedereen kan meedoen en kansen kan pakken. En we gaan de strijd aan met armoede. We hebben de bereikbaarheid verbeterd, maken werk van de energietransitie, zorgen voor goede en duurzame schoolgebouwen en we hebben oog voor behoud van de kwaliteiten van het buitengebied."

We ontwikkelen ons tot Landstad Hardenberg

Veel programma’s die de afgelopen jaren zijn gemaakt, worden in de volgende bestuursperiode verder uitgevoerd. Martijn Breukelman: "Alles komt samen in de Omgevingsvisie die we hebben gemaakt. Hierin staat hoe we ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg, waar het beste van stad en platteland samenkomt."

Rode draad in de omgevingsvisie is dat de gemeente blijft ontwikkelen en groeien. Daarvoor is het belangrijk dat de gemeente sneller en meer nieuwe woningen blijft bouwen, ook op de langere termijn. En dat bedrijven de ruimte hebben om te groeien. "Het ontwikkelen van plekken voor woningbouw of bedrijven kost tijd en geld. We willen hiervoor de komende jaren 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen", zegt de wethouder.

Sterke centra met bijbehorende voorzieningen zijn belangrijk voor Landstad Hardenberg. Daarom blijft de gemeente investeren in de centra van Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en Dedemsvaart. Ook is er, als het aan het college ligt, extra geld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het oplossen van knelpunten uit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Zo wil het college investeren in een betere kruising op de Haardijk en fietsverbindingen tussen de kernen verbeteren.

Ook is er in 2022 aandacht voor sport, bewegen een gezonde leefstijl. Met uitdagende speelplekken voor kinderen en goede sportvoorzieningen.

Nieuwe investeringen in 2022

Volgens het college van B&W zijn er ook onderwerpen die niet kunnen wachten tot de nieuwe bestuursperiode. "De wereld staat niet stil, daarom stellen we voor een deel van het begrotingsresultaat te gebruiken voor nieuwe investeren in 2022", vertelt Martijn Breukelman. Zo stelt het college voor de OZB voor niet-woningen te verlagen. Het gaat dan om kantoren, winkels, bedrijfspanden en agrarische gebouwen.

Ook is er geld voor behoud van cultureel erfgoed, zoals het renoveren van de fabriekspijp in De Krim. Naast nieuwe huisvesting voor scholen in Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en voor PrO Hardenberg, is er ook geld voor de uitbreiding van basisschool De Fontein in Lutten. Want door de bouw van extra woningen groeit dit dorp.

Ook is er extra aandacht voor het op orde brengen en houden van recreatieve voorzieningen en routes. De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2022 in de oriënterende ronde van 26 oktober (start 16.00 uur) en stelt de begroting in de raadsvergadering van 9 november (19.00 uur) vast.