De stuw bij Junne
De stuw bij Junne

In samenwerking met RTVOost

JUNNE - Het Waterschap Vechtstromen moet per direct stoppen met de werkzaamheden voor de droogzetvoorziening bij de stuw in Junne. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De voorzieningenrechter vindt dat het waterschap de partijen die tegen de werkzaamheden zijn de afgelopen dagen op het verkeerde been heeft gezet.
De Stichting Leefbaar Buitengebied in Geerdijk en andere belanghebbenden hebben al een tijd lang een conflict met Waterschap Vechtstromen over de werkzaamheden aan de stuw. Het waterschap wil de stuw droogleggen, zodat ze onderzoek kan doen naar de staat van het metselwerk en de houten fundering bij de stuw.

Om optimaal van het laagwaterseizoen (april-oktober) te profiteren, kondigde het waterschap aan op 23 april te beginnen. Een aantal dagen daarvoor begon de aannemer met voorbereidende werkzaamheden en werd het nodige materieel op de bouwplaats neergezet, zoals een grote kraan.

Lege bouwplaats

Onder anderen namens de stichting begon jurist Marcel Middelkamp een kort geding om een bouwstop op te laten leggen aan het waterschap. De dag voor het kort geding zou dienen, trok Middelkamp zijn verzoek voor een bouwstop in. "De aannemer heeft het bouwterrein verlaten. Al het materieel is weg. Daarmee is het spoedeisende belang in deze zaak komen te vervallen", lichtte hij toe.

Lees ook: Kort geding bouwstop van de baan

Groot was dan ook de verbazing bij de stichting en bij Middelkamp toen ze zagen dat de aannemer een dag na Koningsdag opnieuw aanwezig was op de bouwplaats. Volgens het waterschap een logische stap. "De rechter heeft ons laten weten dat de opgelegde bouwstop is opgeheven en dat we kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderzoek naar de stuw. Dit betekent dat de aannemer vandaag (28 april red.) zijn materieel weer aanvoert, om de uitvoering van het werk te starten en de opgedane achterstand in te halen."

Lees ook: Waterschap hervat werkzaamheden stuw Junne

De stichting en de andere betrokkenen dienden daarop opnieuw een verzoek voor een bouwstop in. Al het materieel was immers opnieuw aanwezig op de bouwlocatie en er was veel bedrijvigheid. Kortom; het spoedeisende belang was weer terug.

Dit tweede verzoek om een bouwstop zou volgende week dinsdag, 4 mei worden behandeld. Het waterschap vroeg om uitstel tot 10 mei, omdat de projectleider en de ecoloog de vierde mei verhinderd zijn. Het waterschap zei niet toe dat in de tussenliggende periode de werkzaamheden stil zouden blijven liggen.

"Verkeerde been"

De hele gang van zaken was voor de voorzieningenrechter van de Raad van State aanleiding om vandaag uitspraak te doen, zonder zitting. In zijn uitspraak zegt hij dat het waterschap de stichting en de andere betrokkenen "duidelijk op het verkeerde been heeft gezet" door eerst het bouwmaterieel weg te halen. De rechter vindt de voorlopige bouwstop ook nodig om te voorkomen dat de werkzaamheden onomkeerbare gevolgen hebben voor de grote gele kwikstaart, de huismus en de vleermuizen in het gebied.

De zitting van volgende week dinsdag is door de rechter verplaats naar 18 mei.