Vechtdal TV - foto met links CDA-voorzitter Jan Hekman, midden lijsttrekker Eric Veurink, rechts kandidaat-wethouder Alice van den Nieuwboer

OMMEN - Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Ommen hebben de leden unaniem Erik Veurink tot lijsttrekker en Alice van den Nieuwboer tot kandidaat-wethouder gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Beiden zijn geen onbekenden van het CDA. In het recente verleden heeft Erik Veurink onderdeel uitgemaakt van het CDA bestuur van Ommen, waarvan een deel als voorzitter. “Dat mijn waarden en normen nauw aansluiten bij de beginselen van het CDA was en is nog steeds volledig van toepassing”, vertelt de lijsttrekker.

“Op de vraag van het CDA-bestuur om lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter te worden, heb ik logischerwijs goed en weloverwogen nagedacht. Het antwoord was uiteindelijk niet moeilijk voor mij. Het CDA heeft namelijk een bijzonder mooi (concept) verkiezingsprogramma voor de komende periode en het huidig CDA team, welke niet onbekend is voor mij, straalt zeer veel enthousiasme uit om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb erg veel zin om hier onderdeel van uit te maken. Niet voor onszelf, maar voor de inwoners van Ommen’, licht Erik Veurink toe.

Alice van den Nieuwboer begon binnen het CDJA en heeft tot op heden binnen het CDA allerlei rollen daarin vervuld, zoals CDA Vrouwen, fractievoorzitter in Deventer en sinds 6 jaar secretaris van het Provinciaal bestuur. “Het lokaal openbaar bestuur heeft mijn hart”, vertelt Alice. “Daarom zou het een voorrecht zijn om met deze enthousiaste fractie verantwoordelijkheid te dragen in de nieuwe periode. Het CDA gaat over saamhorigheid en noaberschap. Zo ken ik Ommen ook: er zijn voor jong en oud, stad en platteland. Je ziet dit terug in de concrete punten van ons verkiezingsprogramma”.

Erik Veurink (50) is een geboren en getogen Ommenaar en is getrouwd met Yvonne. Samen hebben zij drie zoons. Erik heeft voor zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente nog wel in Twente gewoond en was daarnaast voor zijn werk ook nog enkele jaren in Zwolle gehuisvest. Na zijn studie is Erik Veurink begonnen bij de Rabobank. Bij verschillende vestigingen heeft hij diverse managementposities bekleed, waaronder Manager Private Banking, Kredietrisicomanagement, maar ook Food & Agri. Begin dit jaar heeft de Ommenaar de overstap vanuit de financiële wereld naar de gemeente Raalte gemaakt in de functie van Strategisch Financieel Ontwikkelaar. In zijn vrije tijd heeft hij vele jaren een bestuursfunctie vervuld bij voetbalvereniging OZC, inmiddels FC Ommen. Erik houdt van sporten. Naast actief voetballen op zaterdag klimt hij ook regelmatig op de racefiets.

Voorzitter van het CDA Ommen, Jan Hekman, is opgetogen met keuze van de leden voor Erik Veurink. “Ik denk dat het CDA in de persoon van Erik Veurink een persoon heeft gevonden, die midden in de maatschappij staat, die Ommen op zijn duimpje kent, ook via het verenigingsleven. Ommen heeft met Erik Veurink iemand met een financiële achtergrond, die hierdoor gemakkelijk zicht houdt op de financiële situatie van de gemeente Ommen. Kortom, op 16 maart 2022 is hij de stem van de kiezer meer dan waard.”

Alice van den Nieuwboer heeft twee dochters van respectievelijk 13 en 12 jaar. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond, heeft gewerkt bij adviesbureau/Twynstra Gudde en is inmiddels 15 jaar in dienst bij de gemeente Enschede. In haar huidige functie is zij verantwoordelijk voor strategische advisering en lobby binnen het sociaal domein, waaronder Wmo, Jeugd en Participatie. Daarnaast kennen velen haar mogelijk als voorzitter van de Oranjevereniging Ommen of weten haar te vinden op het hockeyveld bij de veterinnen.

CDA-voorzitter Jan Hekman is dan ook blij dat de leden achter de keuze van het bestuur staan. “Met Alice van den Nieuwboer kunnen we iemand naar voren schuiven, die heel goed is ingevoerd in het sociaal domein, waar met name jeugd, maar ook de ouderen in Ommen hun voordeel mee kunnen doen. Gezien haar ervaring en achtergrond een hele goede kandidaat voor het wethouderschap in Ommen. Het bestuur is blij dat zij deze functie eventueel op zich wil nemen”.