© Ivan Bajic / Getty Images / iStock
© Ivan Bajic / Getty Images / iStock

Gemeente Hardenberg presenteert meerjarenbegroting: "Er moeten keuzes gemaakt worden"

De gemeente Hardenberg presenteert de meerjarenbegroting voor 2024 tot en met 2027; plannen die bijdragen aan groei en bloei. De gemeente geeft aan dat er genoeg geld is voor plannen en projecten, maar dat het te investeren geld wel per jaar zou afnemen. Het college van burgermeester en wethouders wil daar nu al op inspelen.

In 2024 verwacht de gemeente geld over te houden, bijna acht miljoen euro. In de jaren daarna ontvangt de gemeente minder geld. In 2027 is de verwachting dat er precies genoeg geld is om alle vaste kosten te betalen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de gemeente steeds minder geld krijgt van het Rijk voor het uitvoeren van alle taken.

Evenwicht

Volgens wethouder Martijn Breukelman heeft de gemeente de afgelopen jaren goed op de portemonnee gelet, “We hebben flink kunnen sparen. Daar plukken we nu de vruchten van. Want we hebben een begroting die in evenwicht is.” Dat is volgens de wethouder bijzonder, want steeds meer gemeenten in Nederland krijgen de begroting niet meer rond. 

Gevulde spaarpot

De gemeente heeft een goed gevulde spaarpot. Daar zit ongeveer 85 miljoen euro in. Martijn Breukelman: “Daar kunnen we mooie dingen mee doen. Maar we kunnen dat gespaarde geld maar één keer uitgegeven. Zoals het nu lijkt, kunnen we over een paar jaar niet meer zoveel sparen. Dan hebben we dus minder geld om te investeren. Investeringen leiden ook tot kosten die elk jaar terugkomen."

Ambities

Het college wil de brede welvaart in de stad en land behouden en versterken. Het is daarom de bedoeling om te investeren in woningbouw, werklocaties, werkgelegenheid, bereikbaarheid, sterk centra, het theater en in het stationsgebied. Omdat groei niet vanzelf maatschappelijke bloei betekent, wil het college ook investeren in kernen en inwoners door te zorgen voor goede voorzieningen in de kernen en een vitaal landelijk gebied. De ambitie is dat inwoners wonen in een gezonde en duurzame leefomgeving met mogelijkheden om je te ontwikkelen. Ook goed onderwijs, duurzame schoolgebouwen en mogelijkheden om te sporten horen daarbij. De gemeente wil zorg en ondersteuning dichtbij inwoners en lokaal organiseren.

Keuzes maken 

Het college wil in 2024 met de raad in gesprek over de keuzes die er zijn voor investeringen. Volgens Martijn Breukelman moeten er keuzes gemaakt worden. “We hebben grote opgaven en heel veel mooie plannen. Maar we kunnen niet alles doen. Daarvoor is op de lange termijn niet genoeg geld. We moeten dus goed nadenken waar we ons geld aan uitgeven en keuzes maken. Want we zijn financieel gezond. En dat moet zo blijven.”

  • Bron: Gemeente Hardenberg