Duizenden mensen vergapen zich aan anerikaanse motoren en auto's.

  • Bron: Evert Jan Pasman