Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar

Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar

10x €1.000 aan in cheques te verdelen

NIEUWLEUSEN -  De twee windmolens die geplaatst zijn door Nieuwleusen Synergie draaien volop en leveren dan ook volop stroom. Zoals eerder aangekondigd gaat een deel van de opbrengsten als vergoeding naar omwonenden. De rest van de opbrengst komt volledig ten goede aan de gemeenschap van Nieuwleusen.

Hoewel in de eerstkomende jaren nog vooral geld nodig is om rente te betalen en leningen af te lossen is er toch al nagedacht over hoe het geld in de toekomst ingezet zal worden. Een deel zal jaarlijks uitgekeerd worden aan diverse doelen die zich melden met een project of initiatief dat ten goede komt aan Nieuwleusen. Dit is wat de afgelopen jaren ook al is gebeurd en hier hebben diverse verenigingen en goede doelen dankbaar gebruik van gemaakt. Er wordt bewust gekozen voor een eenmalige bijdrage om te voorkomen dat er een (financiële) afhankelijkheid van Nieuwleusen Synergie ontstaat.

Alle verenigingen en goede doelen in Nieuwleusen komen in aanmerking voor een bijdrage als voldaan wordt aan het criterium dat het geld wordt ingezet voor de leefbaarheid, duurzaamheid of algemeen welzijn van de gemeenschap. Daarnaast ondersteunt Nieuwleusen Synergie alleen doelen met een algemeen en geen specifiek (bijvoorbeeld politiek of religieus) karakter.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om grotere bedragen in te zetten. Deze zullen door Nieuwleusen Synergie als investeringen in duurzaamheid worden ingezet. Hierbij kan het zowel gaan om investeringen om energiegebruik te verminderen als om investeringen die bijdragen aan de sociale of culturele ontwikkeling van Nieuwleusen.

In principe kan iedere vereniging of organisatie in Nieuwleusen een beroep doen op het fonds. Wanneer er sprake is van een investering of een schenking zullen er wel zekerheden worden gevraagd, zoals het achteraf afleggen van verantwoording over de besteding van de bijdrage.

Nieuwleusen Synergie bestaat 10 jaar

Ter gelegenheid van de overdracht van de windmolens had Nieuwleusen Synergie vorig jaar een groots feest voorbereid. Helaas kon dit vanwege de toen geldende coronabeperkingen ‘last minute’ niet doorgaan.

Dit jaar grijpt Nieuwleusen Synergie het 10-jarig bestaan aan om alsnog een feestje te organiseren. Omdat er deze zomer al een vol programma is in Nieuwleusen is besloten om het feest te combineren met de opening van het nieuwe seizoen in kulturhus de Spil op 10 september a.s. De organisatie zal ook door De Spil en Nieuwleusen Synergie gezamenlijk worden opgepakt.

Informatie over het programma voor het feest zal gedeeld worden via de site van de Spil en zal t.z.t. ook in de diverse regionale media te vinden zijn.

Uitreiking 10 x € 1.000

Omdat Nieuwleusen Synergie werkt met vrijwilligers komen uiteindelijk alle inkomsten ten goede van de gemeenschap. De afgelopen tijd is er o.a. een bijdrage geschonken aan de totstandkoming van een eigen onderkomen voor de biljartvereniging De Brouwerij. Daarnaast is het midzomerfeest van de Spil gesponsord. En vorig jaar is er 10 x € 1.000 uitgereikt aan: de plaatselijke EHBO, de belangenvereniging buitengebied West, de organisatie van de kerstmarkt, het eetcafé in de Spil, SV Nieuwleusen, initiatief fruit voor basisscholen, de bijenhouders vereniging, de historische vereniging, stichting Hand in Hand en molen Massier.

Ook dit jaar worden er weer 10 cheques van € 1.000 uitgereikt gaan worden. Alle verenigingen en goede doelen in Nieuwleusen komen in aanmerking als voldaan wordt aan het criterium dat het geld wordt ingezet voor de leefbaarheid, duurzaamheid of algemeen welzijn van de gemeenschap. Daarnaast ondersteunt Nieuwleusen Synergie alleen doelen met een algemeen en geen specifiek (bijvoorbeeld politiek of religieus) karakter. Tijdens het feest op 10 september zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient vóór 1 september een aanvraag te worden ingediend, waarna een jury de selectie zal maken.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de knop “Aanvraag bijdrage synergiefonds”, die te vinden is op de homepage van nieuwleusensynergie.nl.