Blije reacties na het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 2023 in Hardenberg