Vechtdal Rally 2022 afgesloten met winst van Jim van denHeuvel/Jouri Dockx

Vechtdal Rally 2022 afgesloten met winst van Jim van denHeuvel/Jouri Dockx

OMMEN - 18 juni was weer de dag van de Vechtdal Rallyin Hardenberg met dit jaar voor het eerst 2 proeven in de gemeente Ommen. Een hele warme dag dit keer op eigenlijk alle fronten. De Rally kwam watmoeizaam op gangdoor een tekort aan officials op KP 4, corona bleek hier de schuldige te zijn. Hierdoor kon de proef niet op tijd worden opgebouwd en konden ook niet alle posten bemand worden. De organisatie heeft daarop moeten besluiten KP 4 in de eerste boekel neutraal te rijden. Met grote inzet van de vrijwilligers kon de KP in de tweede boekel gelukkig wel worden verreden. OpKP 5 was de besteldeambulance niet op tijd aanwezig waardoor deze KP moest worden uitgesteld totdat de ambulance aanwezig was. Het tijdschema was hiermee al dusdanig in de war geschopt dat dit niet meer goed te maken was en de rally later finishte dan de bedoeling was. Als organisatie probeer je ieder jaar een rally weer een beetje mooier of spannender te maken. Vandaar dat er dit jaar wasgekozen voor 5 KP’s. Dit was echter teveelen volgend jaar gaan we terug naar maximaal 4 KP’s.

Spannend

In tegenstelling tot de ELE rally was de Vechtdal Rally wel heel spannend met helekleineverschillen voorin. Hans Weijs en Jim van denHeuvel hebben een prachtige wedstrijd uitgevochten waar het om tienden van seconden ging. Dat uiteindelijk een foutief gegeven rode vlag de scherprechter lijkt te zijn is op zijn minst jammer te noemen. Momenteel wordt onderzocht waar het fout is gegaan met de rodevlag. Duidelijk is dat in de Historic klasse een rode vlag gegeven is na een incident. De Historic rally is stilgelegd en geneutraliseerd. Na het opruimen kon de rally gestart wordenen bleek de rode vlag melding niet uitgezet te zijn. Dit kangeen fout van het Rally Safe systeem zijn maar wijst op een menselijke fout, waar die precies ligt is nog onduidelijk maar wordt nu onderzocht.Daarna heeft de wedstrijdleidingvolgens de regelementen gehandelden de equipesWeijs/Barschot en Kobus/Nortier, welke beide een rode vlag kregen, een berekendetijd gegeven. Ook DeJong/De Wild kregen een gecorrigeerdetijdomdat zij achter Kobus veel tijd verloren. Erzijn lessen getrokken uit deze situatie waar alle organisatieshun voordeel mee kunnen doen in de toekomst. Jimvan denHeuvel wist de Vechtdal Rally op zijn naam te zettenhet duo Weijs/Barschot werd tweede en het koppel De Jong/De Wildwerd derde.

Historic Rally

De Historic rally was iets minder spannend omdat de equipes Meilink/Rietveld en Van Hooft/Gevers beiden schijnbaarte verhit van start gingen en door brandjes aan boord al op de eerste proef uitvielen en een neutralisatie veroorzaakten. Van Kamperdijk/Berkhof werden met overmacht winnaar in de Historische klasse, het duo Hoekstra/Bosscha werd tweede en Van den Noort/Van der Noort werden derde.

Co2en goede doelen?

De Vechtdal Rally compenseert al jaren de uitgestoten CO2 middels een betaling aan het Fair Climate Fund. Het Fair Climate Fund verzorgt met onder andere onze compensatie,kooktoestellen voor mensenin de derde wereld. Veel mensenin de derde wereld koken nog op een houtvuur. Dit veroorzaakt veel CO2 maar is ook zeer ongezond voor de gezinnen in kwestie. Door de nieuwe kooktoestellenwordt veel minder hout verbrand en dus minder gekapt maar is er ook geen rookoverlast in de huisjes van deze mensenwaardoor er minder mensen ziek worden en zelfs overlijdendoor het inademen van deze rook.Ook steunt de Vechtdal Rally een aantal goede doelen zoals het Ronald McDonald huis in Zwolle, het MS Research Fund en een aantalkleinere plaatselijke goede doelen waarhet kinderenmet een beperking betreft. Inwoners van Ommen en Hardenbergkunnen zelf goede doelen aandragenbij de organisatie.

Vrijwilligers, omwonenden en boeren

De organisatie kijkt terug op een geslaagde rallywaar zeker een aantal leermomenten inzitten voor de organisatie. Er was zowel in Ommen als Hardenberg veel publiek wat toch duidelijk maakt dat een rally voorziet in een behoefte. Aan de vrijwilligers in de vorm van officials, organisatie, verkeersregelaars en nog veel meer heeft het in ieder geval niet gelegen. Hulde namens de organisatie aan alle vrijwilligers die een rally mogelijk maken.Ook is de organisatie veel dank verschuldigd aande gemeentes Hardenberg en Ommen,alle aanwonenden, bedrijven en boeren aan de proeven. Zekerde boeren aan de proevendie toch al onder vuur liggen hebben onsalleen maar geholpen om een mooie rally te kunnen neerzetten.

Organisatie Vechtdal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.