Henry van der Woude, de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Dalfsen

DALFSEN - Henry van der Woude wordt de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Dalfsen. In deze positie is hij de eerste adviseur van het college van B&W en directeur van de ambtelijke organisatie.

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen kijkt uit naar een goed vervolg van de samenwerking met Henry van der Woude.