Convenant boer en toekomst

Stil leed op de boerderij

VECHTDAL - In deze documentaire maken we kennis met het Platform Boer & Toekomst Vechtdal. En we horen het indringende openhartige verhaal van biologisch varkenshouder Rubert Duim uit Lemelerveld met wie het een tijd lang niet zo goed ging. Hij heeft een boodschap voor zijn collegae.


Platform Boer &Toekomst is een regionaal loket waar boeren aan kunnen kloppen voor hulp.
Ook zogenaamde erfbetreders kunnen er terecht als ze op een boerenbedrijf stil leed signaleren.

Hans Lamberink en Albert Waterink vertellen wat het platform kan betekenen. 

Signalen voor erfbetreders:
Agrariërs lopen vaak niet met hun problemen te koop. Maar op verschillende gebieden kunnen er signalen zijn dat er sprake is van stil leed.
Op bedrijfsmatig gebied valt het op dat rekeningen niet of laat worden betaald. Het erf wordt slordiger. Abonnementen worden opgezegd.
Technisch draait het bedrijf minder of er kan dierverwaarlozing voorkomen.
In de sociale sfeer zijn er signalen zoals dat men niet meer naar bijeenkomsten gaat.
Post ongeopend blijft. De telefoon niet meer opgenomen wordt. De vriendenkring krimpt en afspraken worden afgezegd.
Ten slotte kan er worden opgemerkt dat iemand besluiteloos is of vage gezondheidsklachten heeft.
Men wordt stil en teruggetrokken en zien geen toekomstperspectief meer.
Het platform probeert samen met de hulpvragers naar oplossingen en toekomstperspectief te zoeken

tekst: https://boerentoekomstvechtdal.nl/