Crisisnoodopvang asielzoekers in het gemeentehuis van Ommen,