Vechtdal horizon

Het nieuws van drie lokale omroepen in de week van 17 tot 23 juni 2024

Mogelijk klinkt het niet vriendelijk maar RTV Vechtdal gaat verdwijnen, per i januari 2026. En met ons maar liefst alle Nederlandse lokale omroepen, nu nog ruim 200. Ervoor in de plaats komen 80 streekomroepen, die van de Tweede Kamer een journalistieke en professionele taak toegewezen hebben gekregen in het onderhouden en verlevendigen van de lokale democratie.

Achter de schermen zijn RTV Vechtdal (Ommen - Dalfsen), Omroep NOOS (Hardenberg) en Delta FM (Twenterand) al enkele jaren aan het werk om een streekomroep voor het Vechtdal  tot stand te brengen. De vanuit Den Haag toegewezen taak werd aanvankelijk enigszins afstandelijk begroet, te meer daar elk van de drie lokale omroepen volop doende was het nieuws, de techniek van de uitzendingen en het vrijwilligersbeleid door inbreng van professionaliteit en continuiteit te verbeteren. De landelijke politiek wiilde echter kunnen rekenen op een lokaal omroepbestel dat niet afhankelijk zou zijn van de -allerwege zeer gewaardeerde- inzet van vrijwilligers. Er kwam vanuit die redenering geld vrij voor de lokale omroep, die vanaf 2026 bestaat uit de al genoemde 80 streekomroepen. 2025 is een overgangsjaar, waarna het Commissariaat van de Media vanaf 2026 de aanwijzing van alle lokale omroepen intrekt en de streekomroepen kunnen beginnen. Over de ter beschikking staande financiering zijn inmiddels goede afspraken gemaakt. Voor komend jaar bestaat een subsidieregeling, met als onderdeel een gezamenlijke nieuwsvoorziening gedurende de week van 17 tot 23 juni jl..

Onder leiding van hoofdredacteur Wim de Jonge heeft deze week een fraai beeld opgeleverd van wat er speelt in het Vechtdal. Het heeft ook een idee ophgeleverd over de gezamenlijke organisatie en de tecnische voorzieningen en vooral aanmoediging om 'de haarvaten' van het bloeiende Vechtdal aan het woord te laten - het bleek meer dan de moeite waard. Hier is de gezamenlijke nieuwssite te raadplegen.