Thuis(nieuwjaars)duik ALS team Dalfsen kent record opbrengst

Op 1 januari kon de traditionele Nieuwjaarsduik, georganiseerd door ALS Team Dalfsen, in de Vecht niet doorgaan. Maar de alternatieve nieuwjaarsduik – de Thuisduik- werd wel gehouden en werd een groot succes.

Hart van Nederland besteedde zelfs ’s avonds aandacht aan de Thuisduik van Henk Upper met beelden van RTV Vechtdal. Deze keer leverde de Thuisduik in totaal de recordopbrengst van € 8005,72 op. De laatste normale Nieuwjaarsduik in 2019 had in dat jaar de tot dan hoogste opbrengst van € 7533,00. Vorig jaar leverde de eerste Thuisduik € 4500,00 op. Dit jaar dus een recordopbrengst.

Drie alternatieve thuisduikers hebben veel aandacht getrokken. 

Henk Upper trok in zijn straat de nodige belangstelling toen hij in de originele kleding van de Midwinterhoornblazers net voor zijn carport rond het middaguur prachtig stond te spelen. Vanaf het dak van zijn carport kreeg hij toen twee kruiwagens en een emmer ijswater over zich heen. Onverstoord bleek hij echter doorblazen. Henk wilde meedoen omdat zijn vrouw Ineke in november 2021 de diagnose ALS kreeg. Veel mensen hebben zijn alternatieve Thuisduik gesponsord, voor hem werd het prachtige bedrag van € 3005, 22 overgemaakt. Zijn originele Thuisduik zorgde er dus voor dat het filmpje ’s avonds bij het Hart van Nederland werd vertoond

Wethouder André Schuurman dook in de “achtertuin” van het gemeentehuis de Vecht in. Hij typeerde zichzelf als een koukleum die dit normaal nooit zou doen. Maar voor de strijd tegen ALS was hij bereid de kou te trotseren. Zelf werd hij ruim 20 jaar geleden met ALS geconfronteerd toen zijn vader daar aan overleed. Uiteindelijk kwam de teller voor hem op € 1795,00 te staan

Jan Ardesch deed net als vorig jaar weer mee aan de Thuisduik. Hij ging kopje onder in het koudwaterbad achter zijn huis. Net als vorig jaar in de kleding van de Toerclub Dalfsen. Met name die achterban heeft hem ook dit jaar weer royaal gesponsord. Jan kreeg dit jaar zelfs € 800,00 meer dan vorig jaar, zijn eindstand werd € 2787,50. Beelden van deze drie dukers zijn hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=mg_YL6y65_I