Wat kun je verwachten

Opleiding

We ontwikkelen in het najaar van 2020 een basisopleiding ‘Mediatoegang’ voor alle vrijwilligers van radio en TV. Overleg over dit idee vindt plaats met de sectie Journalistiek van Hogeschool Windesheim. Volg de berichtgeving over de data.

Veel mogelijkheden voor specialisatie

Het mediabedrijf kent veel variatie; journalistieke vaardigheden op het gebied van filmen, interviewtechniek voor radio en TV, monteren, het opstellen van een script, nabewerking en het verwerken van reacties op sociale media. Daarnaast het technisch onderhoud, het programmeren van radio en TV in bijv. series of podcasts en cross mediale producties waarin radio, TV en sociale media gecombineerd worden, coaching van vrijwilligers, financieel en personeelsbeleid, administratieve functies en bestuurlijk werk. In elk van deze vakgebieden kun je bijdragen, al naar gelang je interesse of wellicht bestaande ervaring waarmee je aan de slag wilt.

Professionele ondersteuning

RTV Vechtdal heeft een beleid om vrijwilligers op hun gekozen vakgebied te ondersteunen door opleiding en coaching. Het doel is, dat in 2021 iedere vrijwilliger een coach heeft. De werving van coaches gaat van start zodra nieuwe vrijwilligers zich aanmelden en de financiële mogelijkheden daarvoor toereikend zijn; naar verwachting vanaf najaar 2020.

Organisatie

We hebben als sociale onderneming de taak om verantwoord te werken aan toenemende inkomsten uit de markt. (zie verder Beleidsplan). Dat houdt planmatige organisatieontwikkeling in, met specialisaties op verkoop-, technisch, HRM en redactioneel gebied.  Voor de komende twee jaar hebben redactionele versterking, professionalisering en techniek prioriteit. In de daarop volgende drie jaren werken we toe naar een organisatie die voldoet aan het Keurmerk voor lokale streekomroepen. Het NLPO Keurmerk is een omschrijving van de minimale kwaliteit op een groot aantal kenmerken van de organisatie. Ons streven is het Keurmerk in 2023 te verwerven.

Interesse?

Meld je aan via het contactformulier! 

Zie ook: Louis Schippers, van hobbyfotograaf tot cameraman (Vrijwilligers Steunpunt Ommen)