Vereniging De Vogelvriend uit Dalfsen stopt na bijna 65 jaar
Foto: Creative Commons

Vereniging De Vogelvriend uit Dalfsen stopt na bijna 65 jaar

DALFSEN - Het is een vereniging met een rijke historie, toch valt op 1 januari 2023 het doek voor vogelvereniging De Vogelvriend uit Dalfsen. De club bestaat bijna 65 jaar, maar moet noodgedwongen ontbonden worden, doordat er geen nieuw bestuur te vinden is.

Dat er geen nieuw bestuur te vinden is, is te wijten aan het vergrijzend ledenbestand van 58 leden. De verenging bestaat hoofdzakelijk uit zestigplussers, er zijn slechts twee jeugdleden, die nog onder de achttien zijn.

Geen aanwas jongeren

‘’De aanwas van jongeren is niet groot en we hebben te weinig bestuursleden. Dan houdt het op een gegeven moment op’’, zegt Herman Marsman. Hij is al ruim 45 jaar actief lid van De Vogelvriend. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties. Tevens deed Marsman samen met 25 andere actieve leden regelmatig mee aan vogelshows en andere activiteiten. Leden van de verenging hebben in wedstrijdverband regelmatig prijzen in de wacht gesleept, tijdens Nederlandse- of Overijsselse kampioenschappen.

''Jammer''

In de ledenvergadering van 21 september 2022 en in de algemene vergadering van 19 oktober 2022, is door de aanwezige leden, unaniem besloten, om de vereniging op te heffen. ‘’Ik vind het heel jammer en vervelend, maar niemand denkt, ik ga nog in het bestuur’’, aldus Marsman.

Ontbinding

De Vogelvriend had als doel om vogelliefhebbers in Dalfsen en omgeving te verenigen en hen iets te bieden dat het plezier in het houden, verzorgen en kweken van vogels vergroot. De vereniging is aangesloten bij de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Er is een commissie van vereffenaars aangesteld, die de ontbinding van de vereniging gaat regelen. ‘’Er liggen nog heel veel materialen, denk hier aan kooien en andere spullen. Die gaan we onder de leden verder verhandelen’’, zegt Marsman.