Knelpunten en maatregelen

De opdracht voor RTV Vechtdal is te groeien naar een streekomroep met een verzorgingsgebied van 200 tot 250.000 inwoners. Dit betekent samenwerking met andere lokale omroepen en -nieuw voor lokale omroepen- naast gemeenten andere stakeholders. We denken aan Vechtdalbreed werkende instellingen, het regionale bedrijfsleven en de regionale pers.

De mogelijkheden voor groei van vrijwilligers zijn ons uitgangspunt om te groeien als organisatie. Het bestuur zet in op werving van nieuwe vrijwilligers en maakt daarbij gebruik van de eigen mediale mogelijkheden, bijv. werving door eigen radio- en TV programma’s met een eerlijk beeld van het vrijwilliger-zijn.
De budgettaire beperkingen voor groei zijn vooralsnog aanzienlijk. Het bestuur heeft zich voor de eerste financiële nood gewend tot de tegenwoordige subsidieverstrekkers, de gemeenten Dalfsen en Ommen.