Beleidsplan RTV Vechtdal 2019-2023

Het Beleidsplan kwam in samenspraak met de vrijwilligers van radio en TV tot stand en werd afgerond in mei 2019. Twee beleidsvoornemens zijn de kern:

Professionalisering

Onder professionalisering verstaan we het gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Ten eerste doen we dat door open te staan voor wat we van elkaar kunnen leren en natuurlijk door opleiding. We bieden alle vrijwilligers een ‘Basiscursus Mediatoegang’ aan, die we ontwikkelen met de sectoren Journalistiek en ICT  van Hogeschool Windesheim. We streven voortdurend verbetering na door door onze radio- en TV programma’s te evalueren en door te werken aan programma’s met impact.
Professionalisering is ook het leveren van inbreng aan het beleid van onze omroep. Daaraan zijn veel aspecten, van technische tot journalistieke. Op al deze aspecten zijn visie en concrete activiteiten nodig. Als vrijwilliger heb je veel mogelijkheden, van het bedenken van interessante reportages, interviewer, ‘art director’ of adviseur bij de aanschaf en het onderhoud van kostbare apparatuur.

Het bestuur omschrijft in het Beleidsplan de volgende organisatorische maatregelen voor professionalisering:

 • Er komt een organisatie van de RTV Vechtdal vrijwilligers, die hen in staat stelt prioriteiten na te streven op het gebied van opleiding, coaching en training en personeelsbeleid. Een vertegenwoordiger van de vrijwilligersorganisatie neemt zitting in het Dagelijks Bestuur.
 • Het bestuur werft binnen de budgettaire mogelijkheden in de komende jaren professionals ter ondersteuning van de ontwikkeling van de vrijwilligers. Het Beleidsplan onderscheidt als prioriteit de volgende vakgebieden voor professionele ondersteuning:
 1. Journalistieke coaching
 2. Hoofdredactie
 3. Communicatie, sociale media en websites
 4. Management en organisatie
 5. Marketing en sales
 6. ICT
 7. Productie, incl. crossmediale eigen producties
 8. Vrijwilligersbeleid c.q. HRM
 9. Media-technische ondersteuning

Sociale onderneming

Het Beleidsplan omschrijft de rijkssubsidie, zoals die door de Gemeenten Dalfsen en Ommen wordt doorgegeven aan RTV Vechtdal als zeer welkom maar op den duur ontoereikend voor het voortbestaan als omroep in het snel veranderende medialandschap. Anderzijds ziet RTV Vechtdal geen toekomst in afhankelijkheid van bijv. een commerciële partij die in lokale omroepen zou willen investeren. De gevonden oplossing is die van een sociale onderneming, werkend met een verdienmodel en gericht op positieve effecten van het mediabedrijf voor de gemeenschappen in het verzorgingsgebied. Het draagvlak voor investeringen kan zich door aansluiting bij het landelijk netwerk van Social Enterprise NL verbreden, ook als basis voor andere subsidieverstrekkers.