ANBI gegevens

Statuten

We werken op dit moment aan de integratie van de afdelingen radio en TV; wellicht heeft dat statutaire wijzigingen tot gevolg. We houden rekening met wijzigingen als gevolg van de beoogde status als sociale onderneming.
De doelstelling in de tegenwoordige statuten luidt:

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen; afgekort Stichting L.O.D.O.N. brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van Stichting L.O.D.O.N. is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft!

De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Overige gegevens

Postadres Stichting L.O.D.O.N.
Willem van de Veldestraat 13
7731 MZ Ommen

KvK nummer: 41024538
RSIN nummer: 802677022

Beloningsbeleid: Er wordt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Samenvatting Financieel Resultaat

Financieel overzicht 2018 Stichting LODON