Deltion College wil campus uitbreiden

ZWOLLE/REGIO - De gemeente Zwolle heeft het huidige Cibap-gebouw aan de Zwartewaterallee aangewezen als één van drie mogelijke COA-opvanglocaties voor vluchtelingen. Dat doorkruist de uitbreidingsplannen van buurman Deltion College. Deltion snapt het belang van asielopvang in Zwolle, maar roept de gemeente op om af te zien van deze locatie, omdat daarmee een deel van het mbo-onderwijs in de regio Zwolle op slot gezet dreigt te worden.

De gemeente Zwolle maakte in juni bekend drie locaties op het oog te hebben voor de opvang van meer dan 700 vluchtelingen in Zwolle. Eén daarvan is het huidige Cibap-gebouw. Het Deltion College heeft deze locatie al langere tijd op het oog: de school wil fors investeren in meer ruimte voor het opleiden van de duizenden vakmensen die de regio Zwolle nodig heeft. Deltion wil zijn bestaande naastliggende campus uitbreiden naar deze plek en is daar ook al langere tijd over in gesprek met het Cibap, dat naar de Spoorzone wil verhuizen.

Onlogische keuze

‘Wij snappen dat Zwolle een maatschappelijke taak heeft in de opvang van vluchtelingen. Maar Zwolle heeft een minstens even belangrijke maatschappelijke taak als het aankomt op het bieden van hoogwaardig mbo-onderwijs. Deltions campus is uniek. Al ons onderwijs is geconcentreerd in één gebied rond de Zwartewaterallee. Daarmee trekken we veel mbo-studenten naar Zwolle. Wij hebben slechts één mogelijkheid om uit te breiden, maar de gemeente heeft meerdere mogelijke locaties voor hun plannen’, aldus Thea Koster. ‘Dan is het geen logische keuze om de Cibap-locatie in te zetten voor het COA’, aldus de voorzitter van het college van bestuur van Deltion.

Verbazing

‘De Cibap-locatie heeft immers heel expliciet een onderwijsbestemming en is zo goed als direct inzetbaar voor onze plannen’, vervolgt Koster. ‘Voor vluchtelingenopvang is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dan gaat een schoolgebouw verloren. Bovendien vergt het volledig ombouwen tot woningen extra publieke middelen. De gemeente kent de plannen van Deltion en neemt tóch deze locatie op in de onderzoeksfase. Dat verbaast ons.’

Vakmensen voor de regio

Deltion wil zijn campus uitbreiden om onderwijsactiviteiten nog meer te bundelen op één locatie, en het wegvallen van tijdelijke locaties naast Deltion op te vangen. Daarnaast is extra ruimte nodig als praktijklokalen voor het opleiden van vakmensen. Vakmensen waar de regio Zwolle om zit te springen, onder meer in de zorg en de techniek.

Enige optie

‘Zwolle is een pracht van een onderwijsstad’, aldus Koster. ‘Het mbo en de unieke campus van Deltion spelen daar een sleutelrol in. Daarom trekken wij ook studenten van buiten de regio naar Zwolle. Wij hebben ruimte nodig om onze onderwijsrol zo goed mogelijk te vervullen. De Cibap-locatie is de enige plek rond Deltion die niet in handen is van projectontwikkelaars, en heeft al de bestemming onderwijs. Het is niet alleen de meest logische plek voor ons om uit te breiden. Het is de énige plek.’

  • Bron: Deltion College