Project ‘Toekomst schoolgebouwen – Nieuwleusen’ krijgt vervolg met nieuwe inwonersbijeenkomst

NIEUWLEUSEN - De schoolgebouwen in Nieuwleusen klaarmaken voor de toekomst, hiermee zijn de gemeente en de besturen van de basisscholen in Nieuwleusen aan de slag binnen de kaders van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Op woensdag 5 juni organiseren zij een informatiebijeenkomst voor inwoners van Nieuwleusen om hen bij te praten over de stand van zaken.

In november 2022 is met een startbijeenkomst in De Spil de aftrap gegeven voor de verkenning van de mogelijkheden. Meer dan honderd belangstellenden, inwoners, ouders en medewerkers van scholen waren daarbij aanwezig. Zij kregen uitleg over het project en konden vragen stellen, suggesties doen en aandachtspunten meegeven.

Daarna is de verkenning gestart. De resultaten van deze verkenning willen de gemeente en de scholenbesturen nu delen in een nieuwe informatiebijeenkomst voor betrokkenen, omwonenden, ouders en andere geïnteresseerden.

Datum: Woensdag 5 juni

Tijd: start om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur

Locatie: Kulturhus De Spil in Nieuwleusen

Aanmelden: www.dalfsen.nl/schoolgebouwen

Over het Integraal Huisvestingsplan

Met het IHP-project in Nieuwleusen willen de schoolbesturen en de gemeente ervoor zorgen dat de basisscholen in het centrum van Nieuwleusen gehuisvest worden in duurzame en kwalitatief goede gebouwen. Deze gebouwen moeten voldoen aan de eisen die nu en in de toekomst aan het onderwijs worden gesteld. De opgave is om, met behoud van het unieke (onderwijs)profiel van elke school, gezamenlijk en flexibel gebruik te maken van de faciliteiten.

Meer informatie: https://www.dalfsen.nl/nieuwleusen-ontwikkeling-schoolgebouwen.

  • Bron: Persbericht gemeente Dalfsen