Marlien Kooiker (Kinderopvang Mathil), Jackeline Mekkes (Bibliotheek) en Lieke Wink (kinderdagverblijf Winkies).

Samenwerking Bibliotheek met Kinderopvang Mathil en Kinderdagverblijf Winkies.

NIEUWLEUSEN - Taalontwikkeling vanaf jonge leeftijd is belangrijk voor elk kind. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor later. Kinderen die al jong met taal in aanraking komen, hebben later grotere kansen op school en op de arbeidsmarkt. Bibliotheek Dalfsen werkt daarom onder andere samen met kinderdagverblijven aan taalontwikkeling. 

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen, dat laten veel wetenschappelijke onderzoeken zien. Hoe eerder kinderen met boeken en voorlezen in aanraking komen, hoe beter het is. Om ouders meer bewust te maken van het belang van voorlezen organiseert de bibliotheek maandelijks BoekStart Voorleespret en geeft ze voorlichting bij het consultatiebureau. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is er ook BoekStart in de kinderopvang. Het doel ervan is om kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar via de kinderopvang met boeken en het voorlezen ervan in aanraking te brengen. Om op deze manier het leesplezier en de taalontwikkeling te vergroten. De bibliotheek begeleidt en coördineert het programma en voert het uit, waardoor er nauw contact ontstaat tussen de kinderopvangvestigingen en de plaatselijke bibliotheek.

  • Bron: Persbericht Bibliotheek