Oppositie vindt coalitieakkoord ‘Veel te doen in Dalfsen’ te vaag

Oppositie vindt coalitieakkoord ‘Veel te doen in Dalfsen’ te vaag

DALFSEN -  ‘Veel te doen in Dalfsen’, dat is de titel van het fonkelnieuwe coalitiedocument 2022-2026 van Gemeentebelangen en het CDA. Op woensdagavond 1 juni werd het document besproken in de gemeenteraad. De oppositiepartijen zijn kritisch.

Volgens de VVD focust het document zich teveel op hoofdlijnen en ontbreekt er een duidelijke visie. ‘’We vragen ons af of die er nog gaat komen, want je zou toch echt concreter moeten worden’’, aldus VVD-fractievoorzitter Gerrit Jan Veldhuis. Andere oppositiepartij D66 ervaart het ook op die manier. De partij van Bernard Smalbraak vindt het coalitiedocument vooral een intentieverklaring. ‘’De bedoeling vooraf was om het niet direct in beton te gieten, maar om er nou gelatine van te maken’’, zegt Smalbraak. Volgens de D66’er bevat het akkoord geen enkel concreet plan of doelstelling.

Woningbouw

Een groot thema die meer mocht worden uitgediept volgens de oppositie is woningbouw. In het document staat dat de coalitie wil gaan peilen of er behoefte is aan woningen. ‘’Daar sloegen wij steil van achterover. U wilt dat nog een keer gaan peilen?’’ Volgens Leander Broere (PvdA) zijn de woningcorporaties klaar om aan de slag te gaan.

D66 sluit zich hier bij aan: ‘’Voor ons ligt de prioriteit bij wonen.’’ De partij vindt het dan ook jammer dat er niks in het document staat over sociale huur, tiny houses, woonzorgplekken, seniorenwoningen en waar er straks gebouwd gaat worden. ChristenUnie vindt ook dat de focus teveel ligt op koopwoningen, ‘’we lezen niets over voldoende sociale huurwoningen’’, aldus fractievoorzitter Rietje Lassche-Visscher

Openheid

Het gebrek aan openheid tijdens het formatieproces was ook iets wat regelmatig voorbijkwam in het debat. De ChristenUnie miste informatie tijdens de formatie: ‘’We begrijpen dat je een broedende kip niet moet storen, maar we waren graag meegenomen met de vorderingen van het broeden en de verwachte eieren’’, aldus Lassche-Visscher. D66 sluit zich daarbij aan: ‘’In het kader van bestuurlijke vernieuwing, een aantal gemiste kansen’’, zegt Smalbraak.

Gelatine

De coalitiepartijen Gemeentebelangen en CDA gaven aan dat er juist is gekozen om het document op open te laten, zodat er nog voldoende ruimte is voor de andere partijen. ‘’Het is heel bewust gedaan om niet heel concreet te worden, zodat we andere partijen de ruimte kunnen geven om met ons mee te denken en mee te beslissen over de toekomst van Dalfsen’’, zegt Inge Haarman van Gemeentebelangen. ‘’Gelatine hebben we ook nodig om de taart te maken.’’​