Hardenberg verkent mogelijkheden coalitie met maximaal 4 partijen

Hardenberg verkent mogelijkheden coalitie met maximaal 4 partijen

HARDENBERG - Na de eerste verkennende gesprekken met alle partijen en het duidingsdebat komt informateur Theo Rietkerk met zijn eerste advies over het vormen van een coalitie. Hij adviseert om in eerste instantie uit te gaan van een coalitie met maximaal 4 partijen. Met in ieder geval het CDA en waarbij de andere coalitiepartijen minstens 3 raadszetels hebben. Dit betekent dat de vervolggesprekken op 8 april plaatsvinden met het CDA, OpKoers.nu, ChristenUnie en de VVD.

Als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA, Theo Rietkerk bereid gevonden om als informateur het coalitieproces te begeleiden. Alle partijen in de gemeenteraad stemden hiermee in. Op 1 april sprak Rietkerk met afgevaardigden van alle partijen. Ook was hij aanwezig bij het duidingsdebat op 4 april. Naar aanleiding hiervan komt hij met een eerste advies in 7 punten. Rietkerk zegt blij te zijn met de open en positieve houding van alle partijen, en de verantwoordelijkheid die zij willen nemen voor de komende 4 jaar.

Op 8 april voert het CDA gesprekken met OpKoers.nu, ChristenUnie en VVD. Verder krijgt op 12 april de verdere verkenning tijdens de informatiefase een vervolg.

Voor meer informatie: Gemeente Hardenberg