Foto: pixabay

Meer zonnepanelen op het dak in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen

VECHTDAL - D66 wil dat de gemeentes in het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen) serieus werk gaan maken om meer meters zonnepanelen op het dak te maken. Dat kan door bijvoorbeeld eenvoudige leningen te faciliteren voor particulieren die hun woning willen verduurzamen. Met een rente lager dan 1%, zodat iedereen mee kan doen zonder hogere maandlasten. Dat zou ook moeten gelden voor mensen die hun woning willen isoleren of gewoon gasvrij willen maken.

De D66 ‘klimaat-drammers’ hameren ook in het Vechtdal op duurzame energievoorziening. Uit solidariteit met Oekraïne, in solidariteit met Groningers en omdat we onze eigen kindskinderen recht in de ogen willen zien. D66 zorgde er in Nederland voor dat we niet langer het slechtste jongetje van de klas in Europa zijn, maar krachtig meedoen en verantwoordelijkheid nemen. Het Vechtdal hoort met zon op dak zelfs tot de koplopers, maar nog lang niet alle daken liggen vol.

In vergelijking met windmolens en zonneparken betekent meer zon op het dak een betere afstemming van vraag en aanbod. Daar waar deze afstemming nog onvoldoende is voorkomen slimme sturing en accuopslag dat al op korte termijn kostbare verzwaringen aan het elektriciteitsnet moeten worden doorgevoerd. (Zoals slimme laadpalen voor auto's.) D66 Vechtdal wil in Dalfsen, Ommen en Hardenberg ruimte en kansen maken voor intelligente innovaties.

D66 is terughoudend met zonneparken op landbouwgrond. De landbouw staat immers zelf voor een geweldige verduurzamings-opgave. Boeren krijgen van D66 de ruimte, ook financieel, voor innovaties met minder energieverslindende kunstmest, minder stikstof, minder gif bij de gewasbescherming, maar met meer biogas uit mest en meer verbouwen voor de bouw. D66 wil er voor blijven waken dat onze boeren een gezonde boterham in het circulaire boerenbedrijf kunnen verdienen. D66 maakt een uitzondering voor speciale zonnepanelen boven zacht fruit, mits passend in het landschap.

Mocht er toch nog grondoppervlak beschikbaar zijn voor een zonnepark, dan wil D66 dat buurtbewoners daarin net als bij windmolens kunnen participeren. Zodat ze naast de lasten ook lusten kunnen delen. D66 wil sowieso dat de gemeente lokale energie coöperaties ondersteunt. Zo zou ook gedacht kunnen worden aan relatief makkelijke energiewinning uit de Vecht.