"Over vijf jaar is Lelystad Airport afgeblazen" (met beeld en geluid)

lelystad airport

(eigen foto) 

  

OVERIJSSEL (BINNENLAND) - Omdat de leden van Aeroclub Salland in Lemelerveld geen vuist konden maken tegen de laagvliegroute van Lemelerveld naar Lelystad Airport, bracht zweefvlieger Hadriaan van Nes de kwestie ruim vijf jaar geleden onder de aandacht van het toenmalig Dalfser D66 raadslid Jan Rooijakkers. Het was het begin van een slepend proces dat vanuit overheidswege voortdurend werd getraineerd en nog steeds. Stichting HoogOverijssel pakte het stokje over en kreeg te maken met karrevrachten succes enerzijds en gesjoemel anderzijds. Of HoogOverijssel het tienjarig bestaan haalt? Als het aan ingenieur Leon Adegeest ligt niet.“Dan is het afgeblazen, dan is er een andere bestemming voor Lelystad Airport gevonden", aldus de bestuurder van HoogOverijssel en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). 

Het was General Manager Procedures Jurgen van Avermaete van de  Luchtverkeersleiding Nederland die medio 2017 zonder veel omhaal van woorden vertelde dat Lelystad Airport de slechtst denkbare locatie was om een nieuw vliegveld te beginnen. “Het is te dichtbij Schiphol dat je er geen last van hebt en het is te ver weg om het niet als een vijfde landingsbaan te gebruiken. Dat wordt nooit wat. Die routes gaan elkaar kruisen, dat blijft laagvliegen”, memoreert Jan Rooijakkers het gesprek met Van Avermaete. Tot de dag van vandaag grijpt het ministerie van Infra en Waterstaat, waar ook de luchtvaart onder valt, elke denkbare gelegenheid aan om Lelystad Airport op het netvlies van de politiek te krijgen. 

Jarenlang hield het ministerie vast aan de toezegging dat de laagvliegroutes zouden verdwijnen, hoewel de Luchtverkeersleiding Nederland aangaf dat dit technisch onmogelijk was. Dalfsenaar Leon Adegeest, die met veel speur- en rekenwerk de juiste informatie boven water wist te krijgen, noemt het weliswaar onbegrijpelijk dat het ministerie deze onwaarheden naar buiten toe blijft uitdragen, maar begrijpen doet hij het wel. “Het vliegveld moet immers koste wat kost open en om dat voor elkaar te krijgen wordt er gesjoemeld met cijfers (onder meer stikstofberekeningen – red.) en lijvige rapporten vol tegenstrijdigheden.” Dat het ministerie HoogOverijssel en daarmee ook SATL min of meer negeert, is veelzeggend en ontluisterend tegelijk. Doodsimpele vragen worden niet door het ministerie beantwoord, voor SATL uiteindelijk reden om aan de bel te trekken bij de Officier van Justitie, “zij het met pijn in de buik en over tien nachten ijs, omdat je niet zomaar besluit om naar zo'n zwaar middel te grijpen.” 

Voormalig D66 raadslid Jan Rooijakkers noemt het grootste succes van HoogOverijssel dat men er keer op keer in is geslaagd de opening van de Flevolandse luchthaven uit te stellen. Niet met loze argumenten, maar met gedegen onderzoeken en nieuwe feiten en cijfers. In het vorige regeerakkoord stond nog dat Lelystad open moest, terwijl daar in het huidige coalitieakkoord met geen woord meer over wordt gerept. Tekenend voor de knowhow binnen de club is dat Tweede Kamerleden HoogOverijssel inmiddels zijn gaan beschouwen als een centrum van kennis. De kans dat het vliegveld ooit open gaat schat Rooijakkers laag in.  Over de toekomst van Lelystad Airport en de luchtvaart in het algemeen zegt hij: “We kunnen aantonen dat er helemaal geen behoefte is aan die extra capaciteit van het Lelystadse vliegveld en dat het minimaal vier, vijf jaar duurt voordat we wat vliegbewegingen betreft überhaupt ooit nog op hetzelfde niveau komen als twee jaar terug. Door corona is het aantal zakenvluchten afgenomen. Ook het milieu doet een duit in het zakje, denk aan de uitstoot van CO2 en stikstof. De luchtvaart zal daar ook een bijdrage aan moeten leveren. Het is ondenkbaar dat de luchtvaart gaat groeien en niet bijdraagt aan de vermindering.” 

"De effecten van de laagvliegroutes zijn op alle fronten ernstiger en leveren geen positieve bijdrage aan de woon- en leefomgeving", benadrukt Leon Adegeest. Op de vraag of HoogOverijssel over vijf jaar het tienjarig bestaan viert, schudt hij het hoofd. “Dan is het afgeblazen, dan is er een andere bestemming voor Lelystad Airport gevonden."