Naakte man rent door Balkbrug

Naakte man rent door Balkbrug

BALKBRUG - Dinsdagochtend 1 februari is een patiënt van CTP Veldzicht in verwarde toestand de straat opgegaan.

De man had geen kleren aan. Een uur later is hij door de politie teruggebracht. De man verblijft niet

langer in Huize de Beuk, maar is teruggeplaatst naar een gesloten setting in Veldzicht.

“Het is heel vervelend voor de inwoners van Balkbrug om de man in deze toestand door de straat te

zien rennen, je kunt hier behoorlijk van schrikken” , zegt een woordvoerder van CTP Veldzicht.

“Veldzicht, met de Beuk, maakt al meer dan 100 jaar deel uit van de samenleving van Balkbrug en

dan is het fijn dat inwoners alert zijn en de politie hebben gebeld. Op deze manier kon de kwetsbare

man snel terugkeren en worden opgevangen. De Beuk is weliswaar een open locatie waar de

patiënten vrij in- en uit kunnen lopen, maar een gebeurtenis als deze is natuurlijk echt niet de

bedoeling. Vervelend voor de man in kwestie, maar zeker ook voor de bewoners die hier ongewild

getuige van zijn geweest.”

De Beuk is een locatie van centrum voor transculturele psychiatrie Veldzicht waar asielzoekers

verblijven. Veelal hebben deze patiënten een psychiatrische aandoening, een (vermoeden van)

posttraumatische stressstoornis of depressieve symptomen. Gevoelens van verlies, eenzaamheid en

verdriet kunnen leiden tot zelfbeschadiging of suïcidaal gedrag. In de Beuk vindt psychiatrische

behandeling en zorg plaats met als doel maatschappelijke re-integratie en/of terugkeer naar het

asielzoekerscentrum als de gemoedstoestand langere tijd stabiel is.