FC Ommen en gemeente werken samen aan positief toekomstplan

OMMEN - 2021 was een bijzonder jaar voor de Ommer voetbalverenigingen OVC’21 en OZC, die
samen verder gingen als FC Ommen. Bij de start van het nieuwe jaar spraken Ko
Scheele, wethouder Sport en het bestuur van FC Ommen over de
toekomstverwachtingen van beide voetbalterreinen en de bestaande faciliteiten.

“Uit het gesprek met het bestuur van FC Ommen is gebleken dat zij een vooruitziende blik
hebben en de ambitie hebben te groeien. Als gemeente willen we graag de kracht van sport
en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en de leefbaarheid binnen de
gemeente vergroten. De nieuwe vereniging mag dan ook niet gestraft worden door de
fusie” aldus wethouder Scheele.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart gaat het nieuwe college samen
met het bestuur kijken naar een gezamenlijke uitwerking van de toekomstplannen.
Onderwerp van gesprek zijn onder andere de faciliteiten en mogelijkheden op beide
(voormalige) voetbalterreinen. Want als het resultaat van de fusie moet er ook nagedacht
worden over de (her-)inrichting van de terreinen inclusief gebouwen en de financiële
consequenties hiervan. Tot aan de definitieve besluitvorming blijft de huidige situatie
omtrent de voetbalaccommodaties ongewijzigd.

Voorzitter Bertus Heuver FC Ommen:“Het was een zeer constructief en verhelderend
gesprek met de gemeente en dat wij niet gestraft worden voor de fusie lijkt ons niets meer
dan billijk. Wij hebben ambitie en visie over de toekomst van de voetbalsport in Ommen. Nu
hebben wij twee hoofdgebouwen. Wij opteren voor één centraal hoofdgebouw waar alles
geconcentreerd is. Duurzaam, veilig, toegankelijk, sfeervol en efficiënt. Dit vergt wel een
stevige bouwkundige aanpassing van het voormalige gebouw van OZC. Wij hebben er alle
vertrouwen in, dat wij er gezamenlijk uitkomen om dit te realiseren.”

Het bestuur van FC Ommen en de wethouder sport zien de toekomst positief tegemoet,
met mooie toekomstplannen voor de sportsector in de gemeente.